Categories
Email Loan Scams Polish

Loan Scammer – vatucker120 gmail.com

LOAN SCAM ALERT! This post gives information on the email address vatucker120@gmail.com, which is being used by Advance Fee Fraud loan scammers.

Loan Scam – vatucker120@gmail.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

From: "Pożyczka" <gonzalo.flores@ant.gob.ec>
Reply-To: "Pożyczka" <vatucker120@gmail.com>
Subject:

Email body

Szanowni Państwo,

Oferujemy pożyczki prywatne, możemy pomóc Ci z pożyczką realną na miarę Twoich potrzeb. Potrzebujesz pożyczki osobistej lub biznesowej bez stresu i szybkiej akceptacji? Potrzebujesz pilnej pożyczki dzisiaj?

Brak sprawdzania zdolności kredytowej*
ZATWIERDZENIE POŻYCZKI W 60MINS !! *
GWARANTOWANY TRANSFER TEN SAM DZIEŃ !! *
100% STOPA AKCEPTACJI !! *
MAŁE ZAINTERESOWANIE !!

Dziękuję

English translation

Ladies and Gentlemen,

We offer private loans, we can help you with a real loan tailored to your needs. Do you need a personal or business loan without stress and quick approval? Need an urgent loan today?

No credit check *
LOAN APPROVAL IN 60MINS !! *
SAME DAY TRANSFER GUARANTEED !! *
100% ACCEPTANCE RATE !! *
LOW INTEREST !!

Thank you

Why is this a loan scam?

  • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
  • The email address used is a free Gmail address.
  • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
  • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.

Leave a Reply