Categories
Email Loan Scams

Loan Scammer – swiftfundst outlook.com

Loan Scam – swiftfundst@outlook.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

From: "aktualizace půjčky" <7-dprch@lv.dsns.gov.ua>
Reply-To: "swiftfundst@outlook.com" <swiftfundst@outlook.com>
Subject: aktualizace půjčky

Email body

Ahoj,
Jsem věřitel a soukromý investor. Nabízím podnikání
úvěry a poskytovat doplatek na pomoc malým podnikům. -li
opravdu potřebujete půjčku. kontaktujte mě pro zpracování a
financování. půjčka bude dostupná do 4 pracovních dnů.
Nabízím půjčky bez ohledu na váš stav. s žádostí o
Půjčku může využít jakákoli kategorie fyzických osob a
společnosti, nemocný, důchodce bez dostatečné penze
odejít do důchodu vyrovnat svůj dluh, zdravotní problém popř
nízký kredit. se svou žádostí o úvěr můžete kontaktovat zpracovatele. investiční půjčky jsou nabízeny u společnosti gold bouncer Ltd do 3 až 4 pracovních dnů, naše nejnižší nabídka půjčky je 20 000,00
EUR. nabízíme půjčky a schvalujeme dobu odkladu na jeden rok, než požádáme o platbu první splátky. jestli máte zájem,
Kontaktní informace.
E-mail: swiftfundst@outlook.com
Whatsapp: +44 (188) 759-3339

English translation from Czech

Hi,
I am a creditor and a private investor. I offer business
loans and provide a supplement to help small businesses. if
you really need a loan. contact me for processing and
financing. the loan will be available within 4 working days.
I offer loans regardless of your condition. with a request for
The loan can be used by any category of individuals and
society, sick, pensioner without sufficient pension
retire to settle your debt, health problem or
low credit. You can contact the processor with your loan application. investment loans are offered by gold bouncer Ltd within 3 to 4 working days, our lowest loan offer is 20,000.00
EUR. we offer loans and approve a grace period of one year before requesting payment of the first installment. if you are interested,
Contact informations.
Email: swiftfundst@outlook.com
Whatsapp: +44 (188) 759-3339

Why is this a loan scam?

 • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
 • The email address used is a free Outlook address.
 • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
 • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.
Categories
Czech Email Loan Scams

Loan Scammer – Anthony Ryan

Loan Scam – swiftfundst@outlook.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

From: "poskytovatel půjčky" <joeni.bezerra@semace.ce.gov.br>
Reply-To: "swiftfundst@outlook.com" <swiftfundst@outlook.com>
Subject: aktualizace věřitele

Email body

Ahoj,
Jsem Anthony Ryan, úředník pro zpracování půjček a realitní developer. nabízíme také peníze na projekt a malé velké a střední půjčky. potřebujete půjčku na zahájení nového podnikání, potřebujete půjčku na pronájem domu nebo na zaplacení nájemného, jakou půjčku potřebujete a banka vám ji nemůže poskytnout pro váš věk a zdraví. kontaktujte nás nyní a získejte půjčku do tří pracovních dnů. pokud jste důchodce a potřebujete více peněz na zahájení podnikání, protože měsíční plat nedokáže vyřešit vaše potřeby. Přijďte na Gold Bouncers Loan (GBL) nabízíme velké střední a malé půjčky. pokud potřebujete půjčku, kontaktujte mě prostřednictvím mého e-mailu: swiftfundst@outlook.com půjčka bude schválena a převedena na váš účet do tří pracovních dnů. poznámka: každý beneficient naší půjčky má roční období odkladu, než bude přijata první splátka. přijďte ke mně pro vaši potřebu půjčky. věř mi. vaše úvěrové potřeby budou tak dobré, jak jsou seřazeny.
S pozdravem.
Anthony R

English translation from Czech

Hi,
I’m Anthony Ryan, Loan Processing Officer and Real Estate Developer. we also offer project money and small and medium loans. you need a loan to start a new business, you need a loan to rent a house or to pay rent, what loan you need and the bank cannot provide it for you for your age and health. contact us now and get a loan within three working days. If you are a retiree and need more money to start a business because a monthly salary fails to address your needs. Come to Gold Bouncers Loan (GBL) we offer large medium and small loans. if you need a loan, contact me via my email: swiftfundst@outlook.comthe loan will be approved and transferred to your account within three business days. note: each beneficiary of our loan has an annual grace period before the first installment is accepted. come to me for your loan need. Believe me. Your credit needs will be as good as they are ranked.
Regards.
Anthony R

Why is this a loan scam?

 • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
 • The email address used is a free Outlook address.
 • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
 • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.
Categories
Email Loan Scams

Loan Scammer – ecotrustfund77 outlook.com

Loan Scam – ecotrustfund77@outlook.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

From: Palimanson Caeve <ecotrustfund77@outlook.com>
Subject: URGENTLY IN NEED FOR A LOAN?

Email body

We have the best loan funding at 2% interest rate service so please contact us now at same email address by just pressing the reply button and your trial will convince you!

Why is this a loan scam?

 • The email address used is a free Outlook address.
 • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
 • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.
Categories
Email Loan Scams

Loan Scammer – loantata1@outlook.com

Loan Scam – loantata1@outlook.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

From: "Ferrer,Jerome" <jerome.ferrer@pactera.com>
CC: "tingting.liu@gientech.com" <tingting.liu@gientech.com>
Subject: Apply now
Reply-To: "Loantata1@outlook.com" <Loantata1@outlook.com>

Email body

Do you need a loan to pay your debt or for other reason. If yes, kindly send your name: amount: country and phone number.

customer service department

Why is this a loan scam?

 • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
 • The email address used is a free Outlook address.
 • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
 • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.
Categories
Email Loan Scams

Loan Scammer – Brantley Walton

Loan Scam – brantleywalton212@outlook.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

Reply-To: brantleywalton212@outlook.com
From: Brantley Walton <markw6490@gmail.com>
Subject: RE
To: undisclosed-recipients:;
Bcc: [REDACTED]

Email body

DO YOU NEED FINANCIAL ASSISTANCE AT LOW INTEREST RATE ? IF YES, KINDLY
CONTACT US FOR MORE INFO…

Why is this a loan scam?

 • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
 • The email address used is a free Outlook address.
 • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
 • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.
Categories
Email Loan Scams

Loan Scammer – newco.investments outlook.com

Loan Scam – newco.investments@outlook.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

Reply-To: newco.investments@outlook.com
From: NEWCO L0ANS <johnbrooks.vpc84@gmail.com>
Subject: 
To: undisclosed-recipients:;
Bcc: [REDACTED]

Email body

B0RR0W L0AN AT 2%, APPLY IF INTERESTED. NAME , AMOUNT NEEDED AND PHONE.

Why is this a loan scam?

 • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
 • The email address used is a free Outlook address.
 • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
 • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.
Categories
Email Loan Scams

Loan Scammer – johntogo outlook.dk

Loan Scam – johntogo@outlook.dk

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

Subject: Affordable Loan Offer
To: Recipients <>
From: Neutral Loan <zimbra.com>
Reply-To: johntogo@outlook.dk

Email body

Hello

We offer loans on clear and understandable terms and conditions at a 3% interest rate. From $5,000.00 to $450,000,000.00 USD, Euro And Pounds Only. we offer Business Loans, Personal Loans, Student Loans, Car Loans And Loans To Pay Off Bills, Contact us now

Why is this a loan scam?

 • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
 • The email address used is a free Outlook address.
 • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
 • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.
 • The ridiculous upper amount of loan being offered.
Categories
Email German Loan Scams

Loan Scammer – Youssef Salman

Loan Scam – boigroupfinance@outlook.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

Reply-To: boigroupfinance@outlook.com
From: "Görkem Balkan" <exports@fzocompany.com>
To: [REDACTED]
Subject: 23-11-2021

Email body

Hallo

Wir vergeben Kredite an Privatpersonen und Unternehmen zu einem Zinssatz von 2 % jährlich.
Wir interessieren uns für die Finanzierung von Projekten mit großem Volumen. Die Rückzahlungsfrist beträgt 1-30 Jahre + 6 Monate Nachfrist.

Wir bieten: –
* Projektfinanzierung
* Business-Darlehen
* Privat Darlehen

Die Kreditbearbeitung und Finanzierung dauert ca. 8 Werktage ab dem Tag, an dem Sie Ihren Kreditantrag stellen. Antworten Sie für weitere Informationen.

Grüße
Agent für Online-Werbung.

Youssef Salman

English translation

Hello

We extend loans to individuals and companies at an interest rate of 2% annually.
We are interested in financing large volume projects. The repayment period is 1-30 years + 6 months grace period.

We offer: –
* Project finance
* Business loans
* Private loans

Loan processing and financing takes approximately 8 working days from the day you submit your loan application. Answer for more information.

Regards
Online advertising agent.

Youssef Salman

Why is this a loan scam?

 • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
 • The email address used is a free Outlook.com address.
 • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.
Categories
Email Loan Scams

Loan Scammer – Willows Finance Limited

Loan Scam – willows_financelimitedloan@outlook.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

From: "Mrs. Tina Tomson" <test@bso.com.sy>
To: undisclosed-recipients:;
Subject: Re: Willows Finance Limited Loan Offer
Reply-To: willows_financelimitedloan@outlook.com

Email body

Do you wish to borrow some amount of money for business or personal
reasons, and have been turned down by banks and private lenders for lack
of credit or a low credit score? We GIVE LOAN WITH NO COLLATERAL, Apply
with us (Willows Finance Limited Loan Offer] We offer cheap and
affordable loans at low interest rates of 2% monthly.We can eliminate
your financial stress because we are not FICO score driven! Funding is
100% guaranteed.All applicants must be above 18 years of age, and also
have a paying job,to qualify for a loan. Please contact us on our email
if interested

Why is this a loan scam?

 • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
 • The email address used is a free Outlook address.
 • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
 • The email gives no indication of where the company offering the loan are based or who they are regulated by.
Categories
Email Loan Scams

Loan Scammer – clearwater147 outlook.com

Loan Scam – clearwater147@outlook.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

Subject: All kinds of Loan
To: Recipients <podcast@t-clearwater.gov.ar>
From: CLEARWATER MORTGAGE <podcast@t-clearwater.gov.ar>
Reply-To: clearwater147@outlook.com

Email body

Loan offer 2% only: clearwater147@outlook.com

Why is this a loan scam?

 • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
 • The email address used is a free Outlook address.
 • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
 • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.