Categories
Email Loan Scams

Loan Scammer – Mr. Pinckney

LOAN SCAM ALERT! This post gives information on the email address lauraharber@aol.com, which is being used by Advance Fee Fraud loan scammers.

Loan Scam – lauraharber@aol.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.

Email headers

From: "pôžička" <conselhotutelarcentro@pmmc.com.br>
Reply-To: "lauraharber@aol.com" <lauraharber@aol.com>
Subject: pôžička

Email body

Ahoj,
Moje meno je pán Pinckney váži. Som podnikateľ a finančný analytik. od začiatku pandémie pomáham organizáciám podnikateľov, právnickým osobám a jednotlivcom prostredníctvom môjho systému požičiavania finančných pôžičiek. Zistil som, že banky boli sprístupnené peniaze na mikropôžičku na pomoc ľuďom. ale banka radšej dá tieto peniaze veľkým spoločnostiam a vytvorí väčší zisk, zatiaľ čo malé spoločnosti utrpia stratu a nedostatok. Po pochopení tejto skutočnosti som prišiel so svojou pôžičkovou schémou. prostredníctvom tohto systému požičiavania pôžičiek malo veľký prínos mnoho spoločností a jednotlivcov. Ak potrebujete pôžičku, kontaktujte ma prostredníctvom môjho e-mailu alebo sa so mnou porozprávajte na Whatsapp: +1(647)560-6932. Môžete tiež navštíviť stránku www.albridgefinance.com a požiadať o pôžičku. pôžička má úrok 2% a veľmi vhodný splátkový systém. ak máte túto pôžičku, je to nulové percento rizika. kontaktujte ma pre viac informácií o tom, ako to funguje. pôžička dorazí na váš bankový účet do troch pracovných dní od jej večere rýchlo sa nemusíte obávať.
S úctou,
Vážte si pána Pinckneyho.

English translation

Hi,
My name is Mr. Pinckney. I am an entrepreneur and a financial analyst. since the beginning of the pandemic, I have been helping business organizations, legal entities and individuals through my financial lending system. I found out that banks had made money available for microloans to help people. but the bank prefers to give this money to large companies and make more profit, while small companies suffer losses and shortages. After understanding this, I came up with my loan scheme. Many companies and individuals have benefited greatly from this lending system. If you need a loan, contact me via my email or talk to me at Whatsapp: +1(647)560-6932. You can also visit www.albridgefinance.com and apply for a loan. the loan has an interest rate of 2% and a very suitable repayment system. If you have this loan, it’s a zero percent risk. contact me for more information on how it works. the loan will arrive in your bank account within three business days of its dinner you do not have to worry about quickly.
Yours sincerely,
Respect Mr. Pinckney.

WhoIs details for albridgefinance.com

Creation Date: 2021-06-04T10:56:58Z
Expiration Date: 2022-06-04T10:56:58Z

Registrant Name: Ste Ros
Registrant Organization: Ste Ros
Registrant Street: 10, wisteria lane fairview
Registrant City: Fairview
Registrant State/Province: California
Registrant Postal Code: 10101
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.5064052086
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +1.5064052086
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: wilhemkarl@yahoo.com

Why is this a loan scam?

  • It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
  • The email address used is a free AOL address.
  • The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
  • The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.
  • The domain quoted in the email was registered only a week ago by someone using a fake name.

Leave a Reply